Hur mår era brandvarnare?

Brandvarnare har en begränsad livslängd och behöver bytas ut efter tio år. 

Brandsäker bostad tar hand om allt. Våra tekniker installerar rätt brandvarnare på rätt plats. Väljer ni att sköta installationen själv erbjuder vi fri frakt inom Sverige.

Vi har 20 års erfarenhet av brandskydd och finns redo att hjälpa er. Vi gör det enkelt att ha en fungerande brandvarnare.

Visste du det här?

Måste jag ha brandvarnare i min bostad?

Sedan 1999 finns det krav i Boverkets byggregler (BBR) på att brandvarnare ska installeras i alla nybyggda bostäder. För äldre bostäder finns det ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som säger att det bör finnas brandvarnare där du sover.

Är mina brandvarnare för gamla?

Alla tillverkare av brandvarnare är skyldig att uppge information om hur länge brandvarnarens funktion kan säkerställas. En brandvarnares livslängd är cirka tio år och behöver innan den tiden passerat bytas ut. Information om tillverkningsdatum och livslängd finns på baksidan av brandvarnaren.

Var ska brandvarnare finnas i min bostad?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekommenderar en brandvarnare per våningsplan, i eller intill sovrum och i anslutning till köket. Flest omkommer av bränder nattetid och därför rekommenderar vi på Brandsäkerbostad alltid brandvarnare i sovrum.

Varje sekund gör skillnad

Våra brandvarnare gör jobbet och informerar dig tidigt så att du hinner agera innan situationen blir farlig. Brandvarnaren ska framför allt skydda oss när vi sover. Rätt installerade och fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring.

Vi på Brandsäker bostad har, genom erfarenhet från kommunal räddningstjänst, sett konsekvensen av bostadsbränder där det saknas brandvarnare. Med den bakgrunden vill vi dela med oss av vår kunskap. Vi gör det enkelt för dig att ha en fungerande brandvarnare.

Brandsäkerhet

Marelco Brandvarnare

Brandvarnare är bostadens viktigaste säkerhetsprodukt.
Att snabbt bli uppmärksammad om brand kan rädda liv.

snabb detektering

Hjälper dig och din familj att snabbt informeras med rök- och värme detektorer.

Status- uppdatering

Känn dig trygg med att brandvarnaren fungerar korrekt med LED och ljud indikatorer.

Minimalt underhåll

10 års inbyggt batteri innebär hej då till batteribyte.

10 års garanti

Vi garanterar funktionen under hela brandvarnarens livslängd.

Kontakt

info@brandsakerbostad.se

035 – 299 69 66

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att alltid ha en fungerande brandvarnare hemma.

info@brandsakerbostad.se
035-299 69 66