Har er fastighet ett fungerande brandskydd?

Ålder har betydelse när det kommer till brandvarnare. Sensorerna blir mindre känsliga med åren och hela brandvarnaren bör bytas ut senast 10 år efter tillverkningsdatum. Information om sista datum för utbyte framgår oftast på brandvarnarens baksida.Behöver era brandvarnare uppdateras?

Vi rekommenderar 10 års inbyggt batteri för minimalt underhåll. Att välja samma varumärke som tidigare innebär att befintliga fästet i taket passar och att vid ett tillfälle byta ut samtliga lägenheters brandvarnare underlättar styrelsens systematiska brandskyddsarbete.

När det kommer till brandvarnare, då har ni hittat rätt. Vi erbjuder hjälp hela vägen till att ert brandskydd är tryggat. Begäran om offert görs via e-post och vi återkommer med fri offert till er inom 48 timmar.

Tryggt och säkert – snabb leverans.

Varje sekund gör skillnad

Våra produkter gör jobbet och informerar dig tidigt så att du hinner agera innan situationen blir farlig. Rätt installerade och fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring.

Vi på Brandsäker bostad har, genom erfarenhet från kommunal räddningstjänst, sett konsekvensen av bostadsbränder där det saknats fungerande brandvarnare. Med den bakgrunden vill vi dela med oss av vår kunskap. Vi gör det enkelt för dig.

info@brandsakerbostad.se
035-299 69 66