Har din bostad ett brandskydd?

Brandvarnare har en livslängd på cirka tio år och behöver innan den tiden passerat bytas ut.

Brandsäker bostad installerar rätt produkt på rätt plats. Väljer ni att sköta installationen själv leverera vi brandvarnare hem till er – alltid tio års garanti.

Brandsäker bostad har lång erfarenhet från räddningstjänst och har sett konsekvensen av bostadsbränder där det saknats fungerande brandvarnare. Vi hjälper er till ett bra brandskydd.

Visste du det här?

Måste jag ha brandvarnare i min bostad?

Sedan 1999 finns det krav i Boverkets byggregler (BBR) på att brandvarnare ska installeras i alla nybyggda bostäder. För äldre bostäder finns det ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som säger att det bör finnas brandvarnare där du sover.

Är mina brandvarnare för gamla?

Alla tillverkare är skyldiga att uppge information om hur länge brandvarnarens funktion kan säkerställas. Produktens livslängd är cirka tio år och behöver innan den tiden passerat bytas ut. Information om tillverkningsdatum och livslängd finns på baksidan.

Var ska brandvarnare finnas i min bostad?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekommenderar en brandvarnare per våningsplan, i eller intill sovrum och i anslutning till köket. Flest omkommer av bränder nattetid och därför rekommenderar vi på Brandsäker bostad alltid detektion även i sovrum.

Varje sekund gör skillnad

Våra produkter gör jobbet och informerar dig tidigt så att du hinner agera innan situationen blir farlig. Rätt installerade och fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring.

Vi på Brandsäker bostad har, genom erfarenhet från kommunal räddningstjänst, sett konsekvensen av bostadsbränder där det saknats fungerande brandvarnare. Med den bakgrunden vill vi dela med oss av vår kunskap. Vi gör det enkelt för dig.

Brandvarnare

Att snabbt bli uppmärksammad om brand kan rädda liv.

snabb detektering

Hjälper dig och din familj att snabbt informeras med rök- och värme detektorer.

Status- uppdatering

Känn dig trygg med att allt fungerar korrekt med LED och ljud indikatorer.

Minimalt underhåll

10 års inbyggt batteri innebär hej då till batteribyte.

10 års garanti

Vi garanterar funktionen under hela produktens livslängd.

info@brandsakerbostad.se
035-299 69 66