Brandvarnare – en billig livförsäkring

Det viktigaste när det handlar om brand är att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede så att du hinner agera innan situationen blir farlig. Brandvarnaren ska framför allt skydda oss när vi sover och därför bör den sitta i eller i anslutning till sovrummet. Utrusta även fritidshus, båten, husbilen eller andra platser där du sover med brandvarnare. Rätt installerade och fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring.

Är mina brandvarnare för gamla?

Alla tillverkare av brandvarnare är skyldiga att uppge information om hur länge brandvarnarens funktion kan säkerställas. En brandvarnares livslängd är cirka tio år och behöver innan den tiden passerat bytas ut. Information om tillverkningsdatum och livslängd finns på baksidan av brandvarnaren.

Var ska brandvarnare finnas i min bostad?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekommenderar en brandvarnare per våningsplan, i eller intill sovrum och i anslutning till köket. Flest omkommer av bränder nattetid och därför rekommenderar vi på Brandsäkerbostad alltid brandvarnare i sovrum.


Måste jag ha brandvarnare i min bostad?

Sedan 1999 finns det krav i Boverkets byggregler (BBR) på att brandvarnare ska installeras i alla nybyggda bostäder. För äldre bostäder finns det ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som säger att det bör finnas brandvarnare där du sover.

Vilken typ av brandvarnare ska jag ha?

Fristående brandvarnare fungerar i de flesta fall eftersom larmsignalen ofta hörs inom hela hushållet.

Seriekopplade brandvarnare rekommenderas om det finns risk för att en larmsignal inte hörs oavsett var i byggnaden du befinner dig.

Det går även utmärkt att kombinera en bostad med både fristående och sammankopplade brandvarnare. Kontakta oss via vår support så hjälper vi självklart till.

Var ska jag montera brandvarnare?

Till brandvarnaren medföljer anvisningar om hur montering sker.

Brandvarnare placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 centimeter från vägg, andra föremål eller ventilationsöppningar. Sträva alltid efter att montera brandvarnaren på högsta punkten.

Placera brandvarnare i eller i anslutning till sovrum så att du hör larmet när du sover. Tänk på att stängda dörrar kan göra att brandvarnarens signal inte blir tillräckligt hög för att du ska vakna.

Om laddning av telefoner eller annan elektrisk utrustning sker nattetid i sovrum bör brandvarnare finnas i rummet.

Placera en brandvarnare där det är vanligt att bränder börjar. För att undvika onödiga larm finns värmedetektorer som komplement till traditionella rökdetektorer.


Kontroll och skötsel

Testa brandvarnare – en gång i månaden – när du satt upp en ny – när du varit bortrest en längre tid – när du gjort rent den. Du testar brandvarnare genom att trycka på test knappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet.

Vanligaste orsaken till att en brandvarnare inte fungera är uttjänt batteri. En brandvarnare som inte fungera är en falsk trygghet och kan, om olyckan är framme, innebära livsfara. Våra rekommenderade produkter har ett inbyggt batteri som garanterat håller hela brandvarnarens livslängd.

Har du brandvarnare som kräver batteribyte ha gärna batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt.

Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.

Byt ut brandvarnaren efter 8-10 år. Den har begränsad livslängd.

Hur långt avstånd ska det vara mellan brandvarnare?

En brandvarnares övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 m.

Var slänger jag brandvarnare?

Brandvarnare hör till de produkter som ska sorteras som elektronikavfall på en återvinningsstation. Ta ur batteriet och sortera det för sig.


Jag hittar inte svaret på min fråga

Hör gärna av dig. Vi kommer att kunna hjälpa dig. Testa oss!

info@brandsakerbostad.se
035-299 69 66